Nét đẹp nao lòng đồi cỏ hồng Đà Lạt ngày chớm đông

Rực rỡ sắc vàng dã quỳ tại Đà Lạt

Quán cà phê trên mây Làng Vũ Thị

Hoa ban trắng – “Tiểu thuyết ngày đông”